Loxe Mareiro en Crónicas de TV2 "Ría Grande"

Como colofón de "Ría Grande" reportaxe de Crónicas de TV 2, emitido o 28 de abril, o chef Bret Fernández, Xefe de cociña do Loxe Mareiro presenta dúas receitas con productos da Ría:
1ª: Navaja + algas + hierbas litoral + jugo ortiguilla,
2ª:  Plato anémona-marina