Lectura do diario "Cinco Dias"


Lendo o díario "Cinco Días" atopámonos con este artigo de P. Álvarez

 "Barra Atlántica abre en la capital. Idea de los gallegos de Abastos 2.0.