Loxe Mareiro na visión de "Pantagruel Supongo"


 "Me reafirmo. El que quiera comerse el mar, literalmente en el mar, que vaya al Loxe Mareiro". Manoel Foucellas no seu blogue "Pantagruel Supongo"

E para o que queira recordar o escrito no mesmo Blog en Xullo do 2013 e tamén publicado neste Noso