OPEN [barra]Atlántica: hoxe sábado 28 de agosto do 2015

Somos Bar Somos Clube
Arrecende ó Atlátnico
Sona un Jazz finísimo nun xiradiscos.
Avístanse Frascos e tarros a moreas,
de cores e sabores...
Beber comendo, comer bebendo
Somos punto de encontro
compartir(es)
destilados
fermentados
remedios
Tragos
quentes
entrepans
(mundo)Doce
[Bar+Clube]

Deseño:tolatola