O Loxe Mareiro en dous artigos de La Razón en Xullo

Tatiana Ferrandis menciona a O Loxe Mareiro en dous artigos publicados no diario "La Razón" os pasados días 2 e 10 de Xullo deste ano 2015, "La Cocina se pone al rojo picota" e "Enredados con las algas" respectivamente, onde menciona a nosa sopa fria de picotas e o  lenguado menier con algas.