En Metropoli referencia ao Noso Caldo


En Metropoli, "Contra el frio, consomé", referencia ao Caldo de Abastos 2.0: "caldo galego en dous pasos"

Foto by "jcho" do seu blog nesta entrada "http://carabanchelero.blogspot.com.es/2014/11/abastos-20-by-table.html"