Presentación do "Petisco Oficial" do Festival Wos Inc na TVG

No Programa de "A Revista FDS da TVG " presentación da Tapa Ofcial do Festival WOS INC e explicación de que vai o mesmo.