Premios DO "Ribeiro 2014"


Premios D.O Ribeiro 2014: Abastos recibe o premio "ò mellor servizo de viño no Restaurante".
Entrega de Premios no Mosteiro de San Clodio o 25 de xuño.


Referencias na Prensa: 
La Región                 Faro de Vigo                 La Voz de Galicia