Abastos 2.0 en "EATER"

Abastos co nº 10 nesta Guía de 18 Restaurantes "Hot and Essential" en España. Artigo de Game Ulla  e recomendacións de María Canabal na revista gastronómica "EATER"