Abastos 2.0 en "Ronda Iberia" a revista de Iberia

Xa está nos avións a revista Ronda Iberia co artigo sobre a Compostela do século XXI onde menciona a Abastos 2.0 pax 68 e 73. (cliqueando nos enlaces accedese a revista dixital e a páxina do artigo sobre Compostela, respectivamente, así como nas correspondentes fotografías)

Revista dixital