Necesitamos Tradución

En Xapón tamén falan de Nós. Préstase alguén voluntario para traducir?