Abastos 2.0 en "XANTAR 2012" en Ourense

Abastos 2.0 no Xantar 2012 en Ourense o 2 de febreiro. Participación que culminou co premio "Innovación" Radio:Entrevista post expo na CRTVG no programa "Come e fala" (5-2-2012) (minuto 43)
Falando de Xantar e do seu novo proxecto "Abastos 2.0 espazo gastronómico e cultural"


Prensa: 

Blogs: