Na "Gazzetta Gastronomica" visto por Anna Mayer

 di Anna Mayer, a 30 novembre 2011 :)

Abastos 2.0 = 26 m2 di mare e Galizia

"... Iago e  Marcos atoparon, dende hai dous anos e en unha crises económica, unha valiosa fórmula - flexibilidade nos platos, a calidade e a simplicidade do produto, servizo e honestidade na  proposta, e sobre todo traballar moi duro no día a día o que está dando os seus froitos."