En "Sobremesa" unha revista clásica na gastronomía

"La cocina más marina" en Sobremesa
Nº 304 - ano 28 - setembro do 2011 - páxina 80